Start

Föreningen fyllde 100 år både 2012 och 2013. Hur hänger det ihop? Läs mer i OM OSS….

Föreningen har under 2014 firat sina första 100 år 

Anmälan till Biodlarkurs vår- och sommar 2019 för nybörjare

https://www.sv.se/avdelningar/grsydost/kurser/biodling-for-nyborjare-vt-18-31634/

 

på Vuxenskolan Mölndals hemsida.

5 febr kl 18.30  föreläsning om “Biodling i Tanzania” Börje Blomster berättar om en unik biodlingsresa till Tanzania Ekenkyrkan Kållered

 

Vi vill stimulera biodlingen i Mölndalsbygden och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald.

Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd.

Biodling är en både intressant och spännande sysselsättning som kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell odling. Eller varför inte ställa din bikupa på ett hustak mitt i staden?

Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar

 

Vi är en del av  Sveriges biodlares riksförbund www.biodlarna.se

och sammarbetar med Kungsbacka biodlarförening www.kbabin.se