Start

Föreningen fyllde 100 år både 2012 och 2013. Hur hänger det ihop? Läs mer i OM OSS….

Föreningen har under 2014 firat sina första 100 år 

Anmälan till Biodlarkurser vår- och sommar 2018 för både nybörjare

https://www.sv.se/avdelningar/grsydost/kurser/biodling-for-nyborjare-vt-18-31634/

på Vuxenskolan Mölndals hemsida.

6 mars föreläsning om “Bihälsa på våren” Preben Kristiansen anmälan se program

 

Vi vill stimulera biodlingen i Mölndalsbygden och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald.

Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd.

Biodling är en både intressant och spännande sysselsättning som kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell odling. Eller varför inte ställa din bikupa på ett hustak mitt i staden?

Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar

 

Vi är en del av  Sveriges biodlares riksförbund www.biodlarna.se

och sammarbetar med Kungsbacka biodlarförening www.kbabin.se