Bli medlem

 

Så här blir du Medlem…

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgift till riksföreningen för biodling.  

Det är viktigt att ange att det är till Mölndals biodlarförening du söker medlemskap.

Uppgifter finner du på hemsida Sveriges Biodlares hemsida:

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/258/1/