Kontakt / styrelsen

Börje Blomster – ordförande

borje.blomster@telia.com

0768 19 1

Lennart ‘sekander v ordförande

Lennart Svensson – Kassör  

Katarina Olanders – Sekreterare

Helene Kennedal – Ledamot

Ersättare – Katrin Walters 

 

Bitillsyningsman Mölndal: Andrés Amaya Briñes 0736-12 72 31
Länsstyrelsen tillsätter en bitillsyningsman för varje kommun. Dennes huvuduppgift är att på olika sätt bevaka så att inte
bisjukdomar sprids. Den som skaffar bin eller planerar att flytta bin är skyldig att anmäla detta bitillsyningsmannen.