Program vår och sommar 2018

Om inget anges sker träffarna på

Långåker Hembygdsgård, Kållered

 

tisdag 6 mars kl 18.00 föreläsning Bihälsa med Preben Kristiansen. Anmälan senast 4 april till Börje Blomster borje.blomster@telia.com

OBS plats. Ekenkykan Kållered,  Heljeredsvägen 2, Kållered

 

tisdag 3 april  kl 18.30 Warrékupan

 

tisdag  8 maj   Drottningodling, besök i bigården och fika

 

 

 

 

 

Plats: Gamla Hällersåkervägen 22(Hällesåker), 437 92 Lindome

 

9 juli Sommarmöte distriktet se distriktets hemsida

 

15 juli Sommarutflykt till Markaryd inbjudan kommer som särskilt medlemsutskick

 

Öppen bigård  under juli månad – inbjudan kommer att skickas ut per mail.

 

Tisdag 8 augusti Öppen bigård under öppen himmel kl. 17.00. Långåker hembygdsgård Kållered. Tag med egen fika. Tema infodring

 Tisdag 5 september 18.30. Bimöte med Bigårdsbesök, rapporter, invintring, sila bin och fika

 

Tisdag 3 oktober 18.30. Biredskapsloppis, varroabehandling mm…

 

Tisdag 7 nov 18.30. Årsmöte 2017 information skickas till medlemmar