Program våren 2019

Om inget annat anges sker samlingarna kl 18.30 i Långåkers hembygdsgård, Långåkersvägen 14, Kållered 

 

 

tisdag 5 febr kl 18.30 föreläsning Biodling i Tanzania. Börje Blomster berättar om en resa till Tanzania där man studerade småskalig biodling

OBS plats. Ekenkykan Kållered,  Heljeredsvägen 2, Kållered

 

Onsdag 6 mars kl 18.30 Andrea Wallroth tar oss med till “Min biodling” i ord och bild. Långåkers Hembygdsgård, Kållered

 

tisdag  2 april  Gunnar Franzén berättar om föreningens historia och visar bilder.

 

tisdag  7 maj program kommer

 

tisdag 4 juni Kungsbacka biodlarförening besöker oss